Healing Amulets & Ubuthakathi

Iziphonso nobuthakathi kupela ukwelashwa ngokomzimba, ngokwengqondo nangokomoya