Ama-ambulensi wemali nobuthakathi

Izichichima nobuthakathi kuyabaphenya ngemali nezinkinga ezihlobene nebhizinisi